DG Informatika d.o.o.

Proxy server

Proxy server je računalo ili poseban uređaj koji stoji između korisnikovog računala ili lokalne mreže i Interneta. Proxy ima više namjena. Koristi se za brže pregledavanje Interneta na velikim mrežama, ali prije svega za zaštitu Vaših računala od pristupa stranicama koje ih mogu zaraziti različitim štetnim programima.

U poslovnim okruženjima proxy server se može koristiti i za zabranu pristupa različitim kategorijama Internet stranica koje nisu nužne za rad djelatnika, poput različitih zabavnih sadržaja, multimedijalnih sadržaja, računalnih igrica i slično. Također, moguće je ograničiti i količinu skinutih podataka sa Interneta, kako biste spriječili zagušenje Vaše mreže ili prekoračenje eventualnog limita prometa koji imate u pretplati kod Vašeg pružatelja usluga pristupa Internetu.

Proxy se prije svega koristi za filtriranje sadržaja, ali može služiti i kao firewall. Proxy serveri rade na aplikacijskom (sedmom) sloju OSI modela. Za razliku od firewall-a proxy može vidjeti URL unutar HTTP zahtjeva. Time je omogućeno administratorima mreže da neke domene zabrane, a druge dopuste. Obično se zato na mrežama koriste i proxy i firewall te tako zajedno pojačavaju sigurnost same mreže.

Proxy serveri se koriste i za dijeljenje mrežne konekcije. Umjesto da svakom računalu damo direktnu konekciju na Internet spojit ćemo ih na proxy server preko kojeg imaju izlaz na Internet. Na ovaj način administratori imaju kontrolu pristupa na jednom mjestu te mogu kvalitetno administrirati mrežu.
Osnovna mrežna konfiguracija sa proxy serverom izgleda ovako:

Ovo je klasična i najčešće korištena mrežna konfiguracija sa proxy serverom. Obično se za manje organizacije koriste proxy serveri na Linux platformi, koji ne zahtijevaju velika ulaganja, kako u sami softver, tako ni u hardver koji koriste, budući da se kao server može koristiti i obično osobno računalo.

Ako želite dodatnu zaštitu, moguće je koristiti i kombinaciju softverskog i hardverskog proxya, koja u potpunosti onemogućava manipulaciju na lokalnim računalima i zaobilaženje zaštite koju pruža sami softverski proxy server.


Ukoliko ste zainteresirani za zaštitu Vaše lokalne računalne mreže proxy serverom, kontaktirajte nas s Vašim detaljima i zahtjevima, kako bismo Vam poslali ponudu.

Top of Page